Ogłoszenia dotyczące witryny

Picture of Piotr Cieślak
Projekty
by Piotr Cieślak - Thursday, 23 April 2020, 3:54 PM
 

Na platformie Kampus edukacyjny Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ jest realizowane Zadanie 10. „Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni” oraz Zadanie 11. „Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych” projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.5).

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników UŁ, zatrudnionych w ramach umowy o pracę (wymiar zatrudnienia nie jest istotny).


LOGOWANIE REJESTRACJA PRZYPOMNIENIE HASŁA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki (kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego, e-mail: iod@uni.lodz.pl).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane są przetwarzane w celu realizacji szkoleń pracowniczych.